Πιστοποίηση της λύσης Digital Onboarding κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS

Η Mellon πιστοποιεί έναντι του νέου
θεσμικού πλαισίου (ΥΑ 27499/21)
τη λύση του Digital Onboarding
κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS

January 11, 2022
Press Releases

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022 - Με σκοπό την επίτευξη ενός επαρκούς επιπέδου ασφάλειας στα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, η εταιρία τεχνολογίας Mellon Technologies S.A. αξιοποιεί άμεσα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών της και πιστοποιεί έναντι του νέου θεσμικού πλαισίου (ΥΑ 27499/21) τη λύση Ψηφιακής, Eξ Aποστάσεως Tαυτοποίησης (Digital Onboarding) κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS (electronic IDentification, Authentication και trust Services, art.24.1.d).

Σκοπός της πιστοποίησης της εταιρίας Mellon για την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση είναι η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εναρμονισμένου κατά τα πρότυπα και τις διαδικασίες που ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες των πελατών της επιταχύνοντας τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Η λύση Εξ ’αποστάσεως Ψηφιακής Ταυτοποίησης της Mellon περιλαμβάνει υπηρεσίες ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού καθώς και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Business Outsourcing και Call Center, υιοθετώντας παράλληλα όλα τα υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας του κανονιστικού πλαισίου.

Τα κύρια οφέλη της λύσης περιλαμβάνουν:

  1. Διαφάνεια της διαδικασίας ταυτοποίησης με διακριτά, ανιχνεύσιμα και επιθεωρήσιμα στάδια, συμμορφούμενα έναντι του Εθνικού και Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την εξασφάλιση υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης στην διαδικασία ταυτοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
     
  2. Συνεχώς εκπαιδευόμενους από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, έμπειρους εκπροσώπους τηλεφωνικού κέντρου με εξειδίκευση στην ανίχνευση παραποιημένων, νοθευμένων ή πλαστογραφημένων εγγράφων ταυτοποίησης.
     
  3. Ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις ασφαλείας με περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση, πιστοποιημένες έναντι των διεθνών προτύπων ISO, συμμορφούμενες με τα τεχνικά πρότυπα ETSI του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.
     
  4. Διαδικασία εξ αποστάσεως ταυτοποίησης ως αναπόσπαστο μέρος ετησίως επιθεωρούμενου και πιστοποιημένου συστήματος Διαχείρισης έναντι eIDAS, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 26000:2010, PCI DSS, PCI PIN και PA DSS.

Σχετικά με τη Mellon Technologies S.A

Η Mellon Technologies S.A., μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών Mellon με 27 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, είναι μία από τις μεγαλύτερες, διεθνούς κύρους εταιρείες τεχνολογίας και ένας από τους σημαντικότερους παρόχους Εξειδικευμένων Λύσεων και Ψηφιακών Συστημάτων, Πολυκαναλικών Υπηρεσιών Contact Centre και Υπηρεσιών BPO και συμβουλευτικώς υπηρεσιών. Με ηγετικό ρόλο στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες σε κλάδους όπως της λιανικής. των τηλεπικοινωνιών και του δημοσίου, η Mellon αναπτύσσεται συνδυάζοντας αποτελεσματικά την τεχνογνωσία και ψηφιακή αριστεία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων σε συστήματα πληρωμών, αυτοματισμού, διαχείρισης, αναγνώρισης και ασφάλειας, διευκολύνοντας την εκτέλεση των διαδικασιών, την επικοινωνία, και ταυτόχρονα βοηθώντας τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων να εκσυγχρονιστούν και παράλληλα να διατηρήσουν την προσωποποιημένη επαφή με τους πελάτες τους.

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Γραφείο Τύπου Ομίλου εταιρειών Mellon
Phone: +30 210 37 27 753 | Email: pressoffice@mellongroup.com
Non-media enquiries: info@mellongroup.com

 

 

Mellon Technologies S.A., Λεωφόρος Αθηνών -Πειραιώς 74Α, Πειραιάς 185 47, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002582201000
 

Join Mellon

Explore current jobs opportunities or send us your CV for future openings.
Learn more on how Mellon is processing your personal data here.

LEARN MORE

Stay Informed

Subscribe to our newsletter and be the first to know the latest news around technology, payments and outsourcing.