Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000 για τη Mellon Technologies

Mellon Technologies: Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000

February 14, 2022
Press Releases

Η Mellon Technologies βεβαιώθηκε ότι ακολουθεί το διεθνές πρότυπο ISO 26000 ως πλαίσιο ενσωμάτωσης των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία της. 

 

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022 - Η Mellon Technologies επιθεωρήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ISO 26000 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την TÜV Austria Hellas, επίσημο οργανισμό πιστοποίησης.

Η Mellon Technologies είναι μια από τις λίγες πρωτοπόρες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν λάβει την επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών που παρέχει το πρότυπο, ως πλαίσιο για την ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το ISO 26000 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την κοινωνική ευθύνη που αντιμετωπίζει τα επτά βασικά θέματα της: οργανωτική διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακές πρακτικές, περιβάλλον, δίκαιες πρακτικές λειτουργίας, θέματα καταναλωτών και συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται σε τις καθημερινές επιχειρηματικές μας πρακτικές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mellon Technologies κ. Χάρης Κωνσταντινίδης, δήλωσε: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας. Θα αναλαμβάνουμε συνεχώς νέες πρωτοβουλίες για την πλήρη ενσωμάτωση στις δραστηριότητές μας των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την κάλυψη των κριτηρίων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, κ. Ιωάννης Καλλιάς, δήλωσε: «Η συνεισφορά στην πρόoδο και η ευημερία της κοινωνίας αποτελούν προτεραιότητα της TÜV AUSTRIA Hellas. Με ευθύνη βρισκόμαστε στο πλευρό των επιχειρήσεων και κάθε Οργανισμού στην αποτύπωση της Υπευθυνότητας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το Περιβάλλον. Εξελίσσοντας την εταιρική μας κουλτούρα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Κοινωνίας αποδεικνύοντας έμπρακτα μέσα από συνεχείς δράσεις το διαχρονικό μας ενδιαφέρον για το Περιβάλλον, τις Τέχνες, τη συνεχή εκπαίδευση και τις ανθρώπινες αξίες.»

Σχετικά με τη Mellon Technologies S.A

Η Mellon Technologies S.A., μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών Mellon με 27 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, είναι μία από τις μεγαλύτερες, διεθνούς κύρους εταιρείες τεχνολογίας και ένας από τους σημαντικότερους παρόχους Εξειδικευμένων Λύσεων και Ψηφιακών Συστημάτων, Πολυκαναλικών Υπηρεσιών Contact Centre και Υπηρεσιών BPO και συμβουλευτικώς υπηρεσιών. Με ηγετικό ρόλο στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες σε κλάδους όπως της λιανικής. των τηλεπικοινωνιών και του δημοσίου, η Mellon αναπτύσσεται συνδυάζοντας αποτελεσματικά την τεχνογνωσία και ψηφιακή αριστεία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων σε συστήματα πληρωμών, αυτοματισμού, διαχείρισης, αναγνώρισης και ασφάλειας, διευκολύνοντας την εκτέλεση των διαδικασιών, την επικοινωνία, και ταυτόχρονα βοηθώντας τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων να εκσυγχρονιστούν και παράλληλα να διατηρήσουν την προσωποποιημένη επαφή με τους πελάτες τους.

Σχετικά με τη TÜV AUSTRIA Hellas

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ. 

www.tuvaustriahellas.gr
www.tuvaustria.academy

 

Κατεβάσετε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020, εδώ.

 

Π


Περισσότερες Πληροφορίες:

Γραφείο Τύπου Ομίλου εταιρειών Mellon
Phone: +30 210 37 27 700 | Email: pressoffice@mellongroup.com
Non-media enquiries: info.gr@mellongroup.com

 

 

Mellon Technologies S.A., Λεωφόρος Αθηνών -Πειραιώς 74Α, Πειραιάς 185 47, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002582201000
 

Join Mellon

Explore current jobs opportunities or send us your CV for future openings.
Learn more on how Mellon is processing your personal data here.

LEARN MORE

Stay Informed

Subscribe to our newsletter and be the first to know the latest news around technology, payments and outsourcing.